DIFBAR 150 S

2 190,00  za roli/50x1,5m

Systém difuzně otevřených fólií Třívrstvá vysoce difúzní střešní fólie tvořená vnějšími vrstvami polypropylenové textilie a vnitřní vrstvou difuzního filmu. Pro použití pod střešní krytinu, k aplikaci přímo na tepelnou izolaci nebo difuzní bednění. Vysoká prostupnost pro vodní páru (hodnota Sd 0,02). Lze použít již od sklonu 17° (v závislosti na bezpečném sklonu krytiny), pro třídy těsnosti DHV 6,5,4,3. Lze použít jako větrozábranu do konstrukcí provětrávaných fasád s obkladem bez otevřených spár.

Dostupné na objednávku.

Kategorie: , Katalogové číslo: DIFBAR 150 S Štítky:

Popis

Systém difuzně otevřených fólií Třívrstvá vysoce difúzní střešní fólie tvořená vnějšími vrstvami polypropylenové textilie a vnitřní vrstvou difuzního filmu. Pro použití pod střešní krytinu, k aplikaci přímo na tepelnou izolaci nebo difuzní bednění. Vysoká prostupnost pro vodní páru (hodnota Sd 0,02). Lze použít již od sklonu 17° (v závislosti na bezpečném sklonu krytiny), pro třídy těsnosti DHV 6,5,4,3. Lze použít jako větrozábranu do konstrukcí provětrávaných fasád s obkladem bez otevřených spár.

Při pokládce Difbar 150 S (dále jen fólie) je třeba respektovat platné stavební normy a předpisy. Fólie se pokládá ve vodorovných pruzích přímo na krokve nebo na čisté a suché bednění, popř. desky nadkrokevního systému, a to postupně od okapu k hřebeni potištěnou stranou směrem k exteriéru. Fólii je potřeba položit tak, aby na ní nevznikaly žádné nerovnosti, překlady, průhyby nebo řasení, které by zamezovaly odvodu vody směrem k okapu nebo naopak přiváděly vodu ve směru ke kontralatím (např. nadzdvihnutou tepelnou izolací mezi krokvemi). Horizontální přesah se provádí v šíři 12 cm, a to vždy tak, aby vrchní pás překryl pás spodní. Pro snadnější aplikaci je tento přesah na fólii naznačen přerušovano u čárou.

U složitějších detailů, jako je např. hřeben, úžlabí, nároží atd., doporučujeme přesah 30 cm. Fólii lze k podkladu připevnit např. sponkami nebo hřebíky s plochou hlavou v místech budoucího přesahu pásu fólie nebo na krokvích, kde budou překryty kontralatí a vždy utěsněny těsnicí páskou pod kontralatě. Sponkování mimo přesahy nebo spojení přesahů je nutné vždy utěsnit páskou T-Tape Difbar. K podkladu se fólie připevňuje pomocí kontralatí tak, aby byl zabezpečen odtok vody po fólii a odvětrání případné vlhkosti z konstrukce. Minimální výška kontralatí je 40 mm. Na okapové hraně se fólie připevňuje pomocí pásky T-Tape DUO k okapnici. Vertikální spoj fólie je možné provádět pouze pod kontralatí a s minimálním přesahem 20 cm, v místě spoje pod kontralatí je nutné provést slepení páskou T-Tape DUO a přelepit spoj páskou T-Tape Difbar. Pro lokální opravy fólie, prostupy a napojení na navazující konstrukce je určena páska T-Tape Difbar. Při montáži je potřeba zamezit styku fólie s ropnými látkami, rozpouštědly a chemickou impregnací na ochranu dřeva. Fólie nesmí být vystavena přímému slunečnímu záření déle než 1 měsíc. Fólii doporučujeme zakrýt krytinou co nejdříve po montáži, což výrazně přispěje k její trvanlivosti a spolehlivosti. Další podrobnosti naleznete v publikaci Pravidla pro navrhování a provádění střech (CKPT 2014)

 

Parametry Jednotky Hodnoty Tolerance

Harm. tech.
specifikace

Balení [role/paleta] 60 – 21
Délka [m] 50 -0/+2% 1434
Šířka [m] 1,5  0,5% EN 13859-1,2:2010
Plošná hmotnost [g/m 2 ] 150  10%
Reakce na oheň třída E –
Odolnost proti pronikání vody třída W1 –
Ekvivalentní difúzní tloušťka (Sd) [m] 0,02 +0,03; -0,01
Pevnost v tahu podélně [N/50 mm] 240 +60; -60
Pevnost v tahu příčně [N/50 mm] 130 +40; -40
Tažnost podélná [%] 90 +40; -40
Tažnost příčná [%] 150 +50; -50
Odolnost proti protrhávání podélná [N] 160 +50; -50
Odolnost proti protrhávání příčná [N] 170 +50; -50
Ohebnost při nízkých teplotách [°C] -30 –
Teplotní rozsah použití [°C] -30 +80 –
Nebezpečné látky npd
Parametry po umělém stárnutí:
Odolnost proti pronikání vody třída W1 –
Max. pevnost v tahu podélně [N/50 mm] 190 -50; +50
Max. pevnost v tahu příčně [N/50 mm] 100 +40; -40
Tažnost podélná [%] 70 +30; -30
Kód: 5030251 Tažnost příčná [%] 120 +50; -50
EN 13859-1,2:2010 Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií
podkladních a pro pásy pojistné hydroizolace, Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné
hydroizolace pro skládané krytiny. Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro
stěny
Vysvětlivky: npd – no performance determined (žádný ukazatel není stanoven)

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “DIFBAR 150 S”

Mohlo by se Vám líbit…